Schoon drinkwater, een recht voor iedereen!
Je bent hier:  Home  /  Projecten

Praktijk materialen voor A-R-S-School Sumbawanga 2021

De African Rainbow School in Sumbawanga krijgt een hoeveelheid praicum materialen waarmee het voortgezet onderwijs een sterke inpuls krijgt op het gebied van Biologie, Natuur en Scheikunde.

Nu doet men proefjes met verroeste weegschalen, levensgevaarlijke spiritusbranders en een zeer beperkte hoveelheid chemicalien en glaswerk. Electriciteitsleer met moderne lab transformaors ipv lekkende batterijen.

Microscopen om bacterien te leren bekijken. Alles wordt gericht op natuur, milieu en gezondheid. 

In Juli 2022 vinden eindelijk de trainingen met de nieuwe spullen plaats. Covid is geen spelbreker meer.

De lokalen zijn met steun van de Duitse organisatie Die Herrnhütter in 2020 opgeknapt. 

Water in Kilangala (2012 - 2021)

Vanaf 2012 wordt er al gewerkt aan het verbeteren van de watervoorziening in Kilangala.

Er is het volgende gerealiseerd:

Waterfilter voor het lokale ziekenhuis 2014

Revisie van een watertank nabij de bron  2020

Aanpassen van de water ontvangst bak bij de bron 2016

Nieuwbouw van een watertank 60.000 liter   2016

Aanpassen van de primaire watertank tot bezinktank  2019

Aanpassen watervoorziening watertank bij het ziekenhuis  2019

Nieuwbouw watertank voor het oosten van het dorp   2021

 

Sponsor voor 25 Euro een klein familie waterfilter

Sponsor voor 25 Euro een klein familie waterfilter

Projectnr: WP5-Ag             Projectbegroting: open

Lees meer
Water  Educatie Centrum Dominicaanse Republiek

Water Educatie Centrum Dominicaanse Republiek

In samenwerking met Stichting Multimodus en Youth Development Foundation wordt gewerkt aan de realisatie van een drinkwater educatie centrum op de Dominicaanse Republiek. In dit centrum willen we mensen een training kunnen geven op het gebied van Drinkwater. Een klein laboartorium waar de kwaliteit van drinkwater kan worden gemeten, demonstratie van diverse waterzuiveringstechnieken en het veilig opslaan van drinkwater komen aan de orde. Tevens zal aandacht worden besteed aan duurzaam onderhoud van bestaande wateropslagtanks en waterleidingsystemen. Dit laatste is een probleem op het eiland. Vele duizenden liters water gaan jaarlijks verloren door een gebrek aan kennis t.a.v. onderhoud van distributiesystemen. Op de foto de mogelijke locatie van het centrum; Een gebouw van de lokale drinkwatermaatschappij dat we 6 jaar lang mogen gebruiken.

Lees meer
Biogas in Rwanda i.s.m. Multimodus

Biogas in Rwanda i.s.m. Multimodus

In Rwanda worden binnenkort 8 metselaars opgeleid om mestvergisters te bouwen. Vergisters die gas produceren om op te koken. Dit in plaats van gekapt hout.

De eerste biovergister gaat draaien op de mest van 3 koeien. De hoeveelheid gas zal voldoende zijn om een opvangtehuis voor getraumatiseerde jongeren te voorzien van "kookgas".

Het project kost 5950 Euro en zal door Water for Everyone worden gesponsored.

1 aug 2012. De Waterschool op Haiti is van start gegaan!!

1 aug 2012. De Waterschool op Haiti is van start gegaan!!

Projectnr: PAP-01               

Lees meer
Sponsor mee voor een Haitiaanse leraar op de Waterschool in Port au Prince voor 25 Euro

Sponsor mee voor een Haitiaanse leraar op de Waterschool in Port au Prince voor 25 Euro

De Waterschool in Port au Prince is najaar 2012 echt van start gaan met het opleiden van jongeren in het watervak.

Lees meer
Water voor Kilangala Tanzania  Gerealiseerd!!

Water voor Kilangala Tanzania Gerealiseerd!!

Dit project is gerealiseerd

We gaan werken aan schoon drinkwater voor Kilangala in West Tanzania. Dit in samenwerking met de bekende Trijntje Beimers stichting die al ruim 40 jaar actief is in Tanzania. 

Lees meer

Waterput met zuivering voor Kabul

Projectnr: AFG-01        Projectbegroting: 22.000 Euro

Lees meer
Drinkwater voor medische post in Kagarama, Rwanda

Drinkwater voor medische post in Kagarama, Rwanda

Dit project is gerealiseerd

Water for Everyone en Stichting Multimodus willensamen met het anglicaanse bisdom Shyogwe in Rwanda een drinkwatervoorziening bouwen voor een medische post (dispensary) in het bergdorpje Kagarama.

Lees meer
Schoon drinkwater op school in Rwanda

Schoon drinkwater op school in Rwanda

Dit project is gerealiseerd

projectnr: RW-01                             Projectbegroting 1700 Euro per school.

Lees meer

Watervoorziening Savanne Entouree Nov 2018

Waar kinderen nu water moeten tappen onder uit een ingestorte tank, gaan we eind November proberen hier iets aan te doen. 

De ingestorte tank wordt voorzien van een nieuwe waterleiding die het mogelijk maakt veel meer en veel gemakkelijker water te tappen voor de dagelijkse behoefte. Nu stromen er hondeden liters schoon drinkwater weg in het ravijn naast de tank.

Een Waterkiosk in Nanyuki, Kenia.

Een Waterkiosk in Nanyuki, Kenia.

Projectnr: KEN-01                     Projectbegroting:  1800 Euro

Lees meer

Donateur worden?

U kunt eenvoudig donateur worden van Water for Everyone.

Er zijn diverse manieren om uw steun te geven aan het verwezenlijken van ons doel!

Via IDEAL online snel en gemakkelijk een gift geven.

 

Water for Everyone is een door de belastingdienst erkende ANBI. (algemeen nut beogende instelling)

Hiermee zijn bijv uw giften of donaties fiscaal aftrekbaar.  (erkend m.i.v. 1 jan 2011).  Een Overeenkomst Periodieke gift in geld formulier is hier te downloaden.

Water for Everyone wil principieel geen CBF keurmerk dragen vanwege de kosten die dit van onze kas vraagt. (250 Euro) We besteden dit door u aan ons gedoneerde geld liever aan de uitvoering voor ons doel.

Adres & contactgegevens

Stichting Water for Everyone
p/a Cantecleer 51
9291 AR Kollum, Nederland
Tel: +31 (0) 511 452766 / +31 (0)58 2846215  

e mail: info@waterforeveryone.nl

Voor giften: ING bank: NL13INGB0004251296 t.n.v. Stichting Water for Everyone te Kollum.

Water for Everyone is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

KvK 01179199   

RSIN 8221.90.394   

Contactformulier

Leo Groendijk
initiatiefnemer van Stichting Water for Everyone

 "de kennis en ervaring uit je dagelijkse werk mogen gebruiken voor een stichting als deze is voor mij persoonlijk een zeer waardevol iets. 

Een prachtig mooi gezegde van de Chinese wijsgeer Ziao Ling was en is: "Geef een man een vis en je voedt hem voor een dag. Leer hem vissen en je voedt hem zijn leven lang."