Schoon drinkwater, een recht voor iedereen!
Je bent hier:  Home  /  Projecten  /  Water Educatie Centrum Dominicaanse Republiek

Water Educatie Centrum Dominicaanse Republiek

Water  Educatie Centrum Dominicaanse Republiek

Water Educatie Centrum in Las Canoas.

Nadat Youth Development Foundation vorig jaar in Las Canoas gestart zijn met het bouwen van latrines en het geven van voorlichting op het gebied van hygiëne en sanitaire voorzieningen kregen ze de vraag van de bewoners of ze wilden nadenken over het vestigen van een Medische Kliniek, een Water Educatie Centrum en het verbeteren van het drinkwaterleiding systeem.
Aan de rand van het dorp staan twee voormalige dienstgebouwen van de Nationale Waterleidingmaatschappij INDHRI, die niet meer in gebruik zijn.
We hebben contact gelegd met de verantwoordelijke autoriteiten en dit heeft er toe geleid dat we de gebouwen voor minimaal 6 jaar gratis in bruikleen krijgen.
De kosten voor het renoveren van de gebouwen moeten we zelf dragen.
Het plan is om in één van de gebouwen een Medische Kliniek met apotheek te vestigen. In het andere gebouw komt het Educatie Centrum. In dit centrum willen we mensen een training kunnen geven op het gebied van drinkwater. Een klein laboratorium waar de kwaliteit van drinkwater kan worden gemeten, demonstratie van diverse waterzuiveringtechnieken en het veilig opslaan van drinkwater komen aan de orde. Tevens zal aandacht worden besteed aan duurzaam onderhoud van bestaande wateropslagtanks en waterleidingsystemen. Dit laatste is een probleem op veel plaatsen in de Dominicaanse Republiek. Vele duizenden liters water gaan jaarlijks verloren door een gebrek aan kennis t.a.v. onderhoud van distributiesystemen.
Naast drinkwater komen er ook trainingen op het gebied van: elektra, hygiëne, computergebruik, landbouw, sanitaire voorzieningen etc.
Om het Educatie Centrum optimaal te benutten worden er ook slaapzalen en een keuken voorzien, zodat cursisten die van verder weg komen er gedurende de training kunnen verblijven.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Water for Everyone en stichting Mano a Mano.

Met de renovatie van de gebouwen is een aanzienlijk geldbedrag gemoeid. Na inventarisatie en het opstellen van de definitieve begrotingen zullen we zo spoedig mogelijk starten met fondsenwerving.

Door een flinke sponsoring vanuit Waterlink 2015 ist reeds een mooie start gemaakt! 
De firma DMT Enviromental Technology in Joure is al gestart met een sponsor actie om voor dit project geld in te zamelen, een prachtig initiatief.

Donateur worden?

U kunt eenvoudig donateur worden van Water for Everyone.

Er zijn diverse manieren om uw steun te geven aan het verwezenlijken van ons doel!

Via IDEAL online snel en gemakkelijk een gift geven.

 

Water for Everyone is een door de belastingdienst erkende ANBI. (algemeen nut beogende instelling)

Hiermee zijn bijv uw giften of donaties fiscaal aftrekbaar.  (erkend m.i.v. 1 jan 2011).  Een Overeenkomst Periodieke gift in geld formulier is hier te downloaden.

Water for Everyone wil principieel geen CBF keurmerk dragen vanwege de kosten die dit van onze kas vraagt. (250 Euro) We besteden dit door u aan ons gedoneerde geld liever aan de uitvoering voor ons doel.

Adres & contactgegevens

Stichting Water for Everyone
p/a Cantecleer 51
9291 AR Kollum, Nederland
Tel: +31 (0) 511 452766 / +31 (0)58 2846215  

e mail: info@waterforeveryone.nl

Voor giften: ING bank: NL13INGB0004251296 t.n.v. Stichting Water for Everyone te Kollum.

Water for Everyone is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

KvK 01179199   

RSIN 8221.90.394   

Contactformulier

Leo Groendijk
initiatiefnemer van Stichting Water for Everyone

 "de kennis en ervaring uit je dagelijkse werk mogen gebruiken voor een stichting als deze is voor mij persoonlijk een zeer waardevol iets. 

Een prachtig mooi gezegde van de Chinese wijsgeer Ziao Ling was en is: "Geef een man een vis en je voedt hem voor een dag. Leer hem vissen en je voedt hem zijn leven lang."