Schoon drinkwater, een recht voor iedereen!
Je bent hier:  Home  /  Nieuws  /  Actie in waterstad Leeuwarden door Tūmba, voor ...

Actie in waterstad Leeuwarden door Tūmba, voor Water for Everyone

De eersteUpgrade in Fryslân!  Kijk op youtube voor een impressie

Leeuwarder Water centraal in de eerste Upgrade!
Op donderdagavond 1 september zal tussen 19.30 en 21.30 uur op de Nieuwstad in Leeuwarden de eerste Upgrade in Fryslân plaatsvinden. De Upgrade wordt georganiseerd door Tûmba, centrum voor wereldburgerschap en gelijke behandeling, in samenwerking met kunstenaars Marjan Beuker en Henrike Gootjes en jongeren van diverse kerken uit Fryslân.
Tûmba heeft de kunstenaars Marjan Beuker en Henrike Gootjes gevraagd om in het verlengde van hun kunstproject Waterliefde samen met jongeren van diverse kerken uit Fryslân een Upgrade te bedenken. Gekozen is voor het Millenniumdoel 7, dat zich richt op het zorgen voor een duurzaam leefmilieu. Voldoende en schoon drinkwater ligt aan de basis van een goede gezondheid. Wereldwijd hebben bijna een miljard mensen niet genoeg schoon drinkwater tot hun beschikking. Dit zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en infecties.
Tijdens deze Upgrade zal Leeuwarder grachtenwater een centrale rol spelen. Leo Groendijk van het Van Hall Larenstein liet verschillende waterzuiveringsinstallaties ontwikkelen voor zijn stichting ´Water for Everyone´. Deze installaties worden speciaal voor deze Upgrade ter hoogte van Fire Palace geplaatst om ter plekke het grachtenwater te zuiveren. “Het publiek kan het gezuiverde grachtenwater proeven om te ervaren hoezeer wij hier verwend zijn met ons leidingwater!” , aldus Marjan Beuker. Er wordt tevens water te koop aangeboden in flessen met gekke teksten, die verwijzen naar veilig drinkwater.
Het water wordt te koop aangeboden door een bijzondere tafeldame (een creatie van de Leeuwarder Gina Boonstra) die geholpen wordt door de Upgradende jongeren. De tafeldame ‘bedient’ de terrassen van Fire Palace en Noa. Beide horecagelegenheden verlenen hieraan hun medewerking. Zodra de tafeldame daar geen klandizie meer heeft, gaat zij wandelen rondom de grachten in het gebied waar de kunstwerken van de expositie Waterliefde te zien zijn.
Het geld dat met de verkoop ingezameld wordt is bestemd voor de Friese stichting ‘Water for Everyone’ die met compacte waterzuiveringsinstallaties mensen helpt in delen van de wereld waar ze niet over veilig drinkwater beschikken.
“Een Upgrade staat voor een kortdurende actie waarbij jongeren op positief ludieke wijze aandacht leggen op (een van de) Millenniumdoelen bij een zo breed mogelijk publiek.” De komende jaren zullen tal van Upgrades gaan plaatsvinden verspreid door de provincie Fryslân. Dit gebeurt op initiatief van het Centrum Tûmba voor wereldburgerschap en gelijke behandeling in samenwerking met verschillende jongeren(organisaties). De Upgrades worden professioneel op film vastgelegd door AaijMotion en de registraties zullen te zien zijn op You Tube en op de landelijke portal upgraden.nu.


http://www.upgraden.nu/

Donateur worden?

U kunt eenvoudig donateur worden van Water for Everyone.

Er zijn diverse manieren om uw steun te geven aan het verwezenlijken van ons doel!

Via IDEAL online snel en gemakkelijk een gift geven.

 

Water for Everyone is een door de belastingdienst erkende ANBI. (algemeen nut beogende instelling)

Hiermee zijn bijv uw giften of donaties fiscaal aftrekbaar.  (erkend m.i.v. 1 jan 2011).  Een Overeenkomst Periodieke gift in geld formulier is hier te downloaden.

Water for Everyone wil principieel geen CBF keurmerk dragen vanwege de kosten die dit van onze kas vraagt. (250 Euro) We besteden dit door u aan ons gedoneerde geld liever aan de uitvoering voor ons doel.

Adres & contactgegevens

Stichting Water for Everyone
p/a Cantecleer 51
9291 AR Kollum, Nederland
Tel: +31 (0) 511 452766 / +31 (0)58 2846215  

e mail: info@waterforeveryone.nl

Voor giften: ING bank: NL13INGB0004251296 t.n.v. Stichting Water for Everyone te Kollum.

Water for Everyone is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

KvK 01179199   

RSIN 8221.90.394   

Contactformulier

Leo Groendijk
initiatiefnemer van Stichting Water for Everyone

 "de kennis en ervaring uit je dagelijkse werk mogen gebruiken voor een stichting als deze is voor mij persoonlijk een zeer waardevol iets. 

Een prachtig mooi gezegde van de Chinese wijsgeer Ziao Ling was en is: "Geef een man een vis en je voedt hem voor een dag. Leer hem vissen en je voedt hem zijn leven lang."