Schoon drinkwater, een recht voor iedereen!
Je bent hier:  Home  /  Footerbox  /  Donateur worden?

Donateur worden?

Donateur worden?

Regelmatig krijgen we de vraag waarom Water for Everyone geen CBF–keurmerk heeft.

Hoewel we de oorspronkelijke taken van het Centraal Bureau Fondsenwerving onderschrijven, heeft het bestuur er bewust voor gekozen geen keurmerk aan te vragen. De redenen daarvoor zijn:

Het CBF controleert niet of het geld dat een donateur geeft aan een goed doel, ook daadwerkelijk wordt besteed op de manier zoals het goede doel dat belooft.
Het CBF-keurmerk is geen overheidskeurmerk, maar van een particuliere stichting.
Om een CBF-keurmerk te krijgen is een financiële bijdrage vereist en daarnaast nog eens jaarlijks een bedrag moeten overmaken om het keurmerk te behouden.
Het CBF heeft een begroting van bijna 2 miljoen aan kosten. Daarvan is minimaal 1.200.000 euro geld dat door donateurs van alle aangesloten goede doelen en gegeven is aan goede doelen, maar aan deze stichting wordt betaald en dus niet naar het doel gaat waar het voor bedoeld is.
Kortom, het CBF-keurmerk kost geld. Geld dat dan dus niet besteed wordt waarvoor het volgens de doelstellingen van de goede doelen voor bedoeld is. Gezien ons besluit zullen wij nooit betalen voor een keurmerk. Daarmee zouden we direct kosten maken die op geen enkele wijze ten dienste komt aan onze doelstelling Wij besteden ons geld aan het ten uitvoer brengen van onze missie en aan niets anders.U kunt eenvoudig donateur worden van Water for Everyone.

Er zijn diverse manieren om uw steun te geven aan het verwezenlijken aan ons doel!

Voor een bedrag vanaf 5 Euro per jaar steunt u ons om schoon water bij de mensen te brengen die dat hard nodig hebben. Kijk onder projecten hoe we dat doen.

Naast een donatie kunt u ook een eenmalige gift geven t.b.v. een van de projecten in het projectenoverzicht.

Voor giften: ING bank: NL13INGB0004251296  t.n.v. Stichting Water for Everyone.
 

Donateur worden?

U kunt eenvoudig donateur worden van Water for Everyone.

Er zijn diverse manieren om uw steun te geven aan het verwezenlijken van ons doel!

 

Water for Everyone is een door de belastingdienst erkende ANBI. (algemeen nut beogende instelling)

Hiermee zijn bijv uw giften of donaties fiscaal aftrekbaar.  (erkend m.i.v. 1 jan 2011).  Een Overeenkomst Periodieke gift in geld formulier is hier te downloaden.

Water for Everyone wil principieel geen CBF keurmerk dragen vanwege de kosten die dit van onze kas vraagt. (250 Euro) We besteden dit door u aan ons gedoneerde geld liever aan de uitvoering voor ons doel.

Adres & contactgegevens

Stichting Water for Everyone
p/a Cantecleer 51
9291 AR Kollum, Nederland
Tel: +31 (0) 511 452766 / +31 (0)58 2846215  

e mail: info@waterforeveryone.nl

Voor giften: ING bank: NL13INGB0004251296 t.n.v. Stichting Water for Everyone te Kollum.

Water for Everyone is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

KvK 01179199   

RSIN 8221.90.394   

Contactformulier

Leo Groendijk
initiatiefnemer van Stichting Water for Everyone

 "de kennis en ervaring uit je dagelijkse werk mogen gebruiken voor een stichting als deze is voor mij persoonlijk een zeer waardevol iets. 

Een prachtig mooi gezegde van de Chinese wijsgeer Ziao Ling was en is: "Geef een man een vis en je voedt hem voor een dag. Leer hem vissen en je voedt hem zijn leven lang."